Content

ZA VAS SMO IZDVOJILI

Ugovorite DOMOS, inovativni paket osiguranja imovine i zaštitite svoj dom, apartman ili vikendicu od niza rizika i budite sigurni ...više
 
Polica putnog osiguranja ublažava posljedice neugodnosti Vama, Vašoj obitelji i suputnicima u svim zemljama svijeta. Na vrijeme ugovorite svoju policu putnog osiguranje i putujte bezbrižno ...više
 

PROFIL DRUŠTVA

25 godina Euroherc osiguranje uspješno posluje na dinamičnom osigurateljnom tržištu i svakodnevno brine o sigurnosti svojih osiguranika. Tijekom tog razdoblja, Društvo je postavilo stabilne i čvrste temelje za uspješno poslovanje te izgradilo respektabilno i prepoznatljivo ime. Društvo nudi kvalitetne i inovativne proizvode za sigurnost i financijsku zaštitu klijenata.

KONTAKT

Adresa: Ulica grada Vukovara 282 - 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 6004 209
Fax: +385 (0)1 6004 920
E-mail: zg@euroherc.hr

Štete

Adresa: Šišićeva 21 - 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 6610 555
Tel: +385 (0)1 6610 557
E-mail: stete.zg@euroherc.hr

Adresa: Zagrebačka 63 - 42000 Varaždin
Tel: +385 (0)42 409 100
Fax: +385 (0)42 409 109
E-mail: vz@euroherc.hr

Štete

Adresa: Optujska bb - 42000 Varaždin
Tel: + 385 (0)42 494 971
Fax: + 385 (0)42 494 992
E-mail: stete.vz@euroherc.hr

Adresa: Zagrebačka 51 - 43000 Bjelovar
Tel: +385 (0)43 433 001
Fax: +385 (0)43 433 030
E-mail: bj@euroherc.hr

Štete

Adresa: Zagrebačka 51 - 43000 Bjelovar
Tel: +385 (0)43 245 750
Fax: +385 (0)43 221 195
E-mail: stete.bj@euroherc.hr

Adresa: Ul. Hrvatske Republike 45 - 31000 Osijek
Tel: +385 (0)31 493 333
Fax: +385 (0)31 493 050
E-mail: os@euroherc.hr

Štete

Adresa: Drinska 123 - 31000 Osijek
Tel: +385 (0)31 275 417
Fax: +385 (0)31 275 435
Email: stete.os@euroherc.hr

Adresa: Matka Laginje 3 - 52100 Pula
Tel: +385 (0)52 530 900
Fax: +385 (0)52 530 902
E-mail: pu@euroherc.hr

Štete

Adresa: Industrijska 15c - 52100 Pula
Tel:+385 (0)52 530 720
Fax: +385 (0)52 530 729
Eimal: stete.pu@euroherc.hr

Adresa: Riva 8 - 51000 Rijeka
Tel: +385 (0)51 205 500
Fax: +385 (0)51 205 950
E-mail: ri@euroherc.hr

Štete

Adresa: Tometići b.b. - 51215 Kastav
Tel: + 385 (0)51 601 010, 011
Tel: + 385 (0)51 691 551
Fax: + 385 (0)51 691 475
E-mail: stete.ri@eurherc.hr

Adresa: Obala kneza Branimira 5 - 23000 Zadar
Tel: +385 (0)23 396 000
Fax: +385 (0)23 396 209
E-mail: zd@euroherc.hr

Štete

Adresa: Ante Starčevića 1a - 23000 Zadar
Tel: +385 (0)23 315 540
E-mail: stete.zd@euroherc.hr

Adresa: Varaždinska 54 - 21000 Split
Tel: +385 (0)21 309 900
Fax: +385 (0)21 309 941
E-mail: st@euroherc.hr

Štete

Adresa: Put Mostina 1 - 21000 Split
Tel: +385 (0)21 202 900
Fax: +385 (0)21 202 948
E-mail: stete.st@euroherc.hr

Adresa: Dr. Ante Starčevića 20 - 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 352 700
Fax: +385 (0)20 352 760
E-mail: du@euroherc.hr

Štete

Adresa: Dr. A. Starčevića 20 - 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 352 720
Fax: +385 (0)20 358 069
E-mail: stete.du@euroherc.hr

Adresa: Franje Lovrića 17a, 44000 Sisak
Tel: +385 (0)44 547 211
Fax: +385 (0)44 547 213
E-mail: sk@euroherc.hr

Štete

Adresa: Franje Lovrića 17a - 44000 Sisak
Tel: +385 (0)44 492 210
Fax: +385 (0)44 660 648
E-mail: stete.sk@euroherc.hr

Adresa: Kralja Tomislava 30 - 40 000 Čakovec
Tel: +385 (0)40 492 999
Fax: +385 (0)40 492 986
E-mail: ck@euroherc.hr

Štete

Adresa: Kralja Tomislava 30 - 40000 Čakovec
Tel: + 385 (0)40 492 977
Fax: + 385 (0)40 492 986
E-mail: stete.ck@euroherc.hr

Adresa: Prilaz Većeslava Holjevca 2a - 47 000 Karlovac
Tel: +385 (0)47 492 601
Fax: +385 (0)47 492 619
E-mail: ka@euroherc.hr

Štete

Adresa: Ilovac 29 - 47000 Karlovac
Tel: +385 (0)47 638 803
Fax: +385 (0)47 638 804
E-mail: stete.ka@euroherc.hr

Adresa: Slavka Kolara 17a – 10410 Velika Gorica
Tel: +385 (0)1 5554 101
Fax: +385 (0)1 5554 139
E-mail: vg@euroherc.hr

Štete

Adresa: Slavka Kolara 17a - 10410 Velika Gorica
Tel: +385 (0)1 555 4105
Fax: +385 (0)1 555 4109
E-mail: stete.vg@euroherc.hr

Adresa: Petra Svačića 1a - 35000 Slavonski Brod
Tel: +385 (0)35 494 014
Fax: +385 (0)35 494 028
E-mail: sb@euroherc.hr

Štete

Adresa: Sjeverna vezna cesta bb - 35000 Slavonski Brod
Tel: + 385 (0)35 492 284, 492 283
Fax: + 385 (0)1 6135 328
E-mail: stete.os@euroherc.hr

Adresa: Parkring 20, 1010 Beč, Austrija
Tel: +43 (1) 5121 955 230
Fax: +43 (1) 5121 955 430
E-mail: euroherc@euroherc.at
Web: www.euroherc.at