ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost odvjetnika

Ugovor o osiguranju od odgovornosti za odvjetnike, članove odvjetničkog društva i za odvjetnike koji rade u tom društvu, zaključuje to društvo.
Povreda obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno plaćanja naknade Komori za osiguranje, teža je povreda odvjetničke dužnosti.
Najniži iznos osiguranja (svota osiguranja) mora iznositi 800.000,00 kuna po osiguranom slučaju.
U slučaju zajedničkoga odvjetničkog ureda odgovornost svakog odvjetnika u tom uredu mora biti osigurana na gore naveden iznos. Odgovornost svakog odvjetnika, člana odvjetničkoga javnoga trgovačkog društva (j.t.d), kao i odgovornost svih zaposlenih odvjetnika u javnom trgovačkom društvu mora biti osigurana na gore naveden iznos.
Odgovornost svakog odvjetnika osnivača društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) mora se obvezno osigurati na najniži iznos osiguranja od 9.000.000,00 kuna po osiguranom slučaju, kao i odgovornost odvjetnika zaposlenih u tom društvu na iznos od 800.000,00 kuna. U slučaju da odvjetnici osnivači društva s ograničenom odgovornošću nemaju sklopljeno osiguranje na najniži naveden iznos osiguranja, tada uz društvo jamče i odvjetnici članovi društva osobno, neograničeno i solidarno do visine najnižeg iznosa osiguranja.
Predmet osiguranja je odgovornost odvjetnika za štetu koju obavljanjem odvjetništva prouzroči trećim osobama, dok se osiguranim slučajem smatra svaki pojedinačno određen propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se trećim osobama prouzroči šteta.
Propust ili pogreška se smatraju poznatim, kada ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije postavljen odštetni zahtjev niti najavljen odštetni zahtjev treće osobe.
Pod oblicima pravne zaštite podrazumijeva se osobito:

  • davanje pravnih savjeta
  • sastavljanje isprava (ugovora, oporuka, izjava i dr.)
  • sastavljanje tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka
  • zastupanje stranaka.

Policom osiguranja i zakonom o odvjetništvu je dopušteno da štetu do određenog iznosa naknađuje odvjetnik izravno, tj. da se ugovori ODBITNA FRANŠIZA u postotku od iznosa štete ili apsolutnom iznosu u kunama.