ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost revizora i revizorskih društava

Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost ovlaštenog revizora (trgovačkog društva ili samostalnog revizora) za štetu koja nastane pravnoj osobi, čije je sjedište na području Republike Hrvatske. Osiguranim slučajem smatra se svaki pojedinačno određen propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se trećim osobama prouzroči šteta.
Propust i/ili pogreška se smatraju poznatima kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije postavljen odštetni zahtjev niti je najavljen odštetni zahtjev treće osobe.
Iznos osiguranja
Za štetu koju bi revizorsko društvo ili samostalni revizor mogao prouzročiti obavljanjem usluga revizije, minimalni iznos pokrića po štetnom događaju iznosi 300.000,00 kuna. Za štetu koju bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije banaka, mirovinskih i investicijskih fondova i osiguravajućih društava, minimalni iznos pokrića po štetnom događaju iznosi 3.000.000,00 kuna. Za štetu koju bi revizorsko društvo sa samo jednim zaposlenim ovlaštenim revizorom ili samostalni revizor mogao prouzročiti obavljanjem usluga revizije, minimalni iznos pokrića po štetnom događaju iznosi 100.000,00 kuna. Gore navedeni iznosi osiguranja predstavljaju limite propisane Zakonom o reviziji.