ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost posrednika pri zapošljavanju pomoraca

Predmet osiguranja je odgovornost za štetu koju osiguranik prouzroči pomorcu uslijed propusta u radu i obavljanju svoje djelatnosti. Posrednik ne smije naknadu za izvršeno posredovanje pri zapošljavanju naplatiti izravno ili neizravno od pomorca.
Jednim osiguranim slučajem smatra se i više šteta, čiji nastanak je posljedica jednog, jedinstveno određenog uzroka, bez obzira na broj oštećenih osoba.
Smatra se da je osigurani slučaj nastao onda, kada se ostvario propust i/ili pogreška u obavljanju stručnih (profesionalnih) poslova posredovanja za koji odgovara osiguranik sukladno odredbama ovih ugovornih odredbi. Propust i/ili pogreška smatraju se poznatima, kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, iako još nije postavljen odštetni zahtjev oštećene osobe.
U slučaju sumnje, predmnijeva se, da su propust i/ili pogreška u obavljanju poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, nastali onog dana kada je određena radnja trebala biti poduzeta ili ne poduzeta, kako bi se spriječilo nastajanje štete.