ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost posrednika u prometu nekretninama

Euroherc osiguranje je za posrednike u prometu nekretnina razvilo posebno prilagođen proizvod osiguranja od odgovornosti koji u sebi sadrži pokriće za javnu izvanugovornu odgovornost prema trećim osobama, kao i osiguranje profesionalne odgovornosti posrednika u prometu nekretninama do zakonski potrebnih limita pokrića. Premija osiguranja se računa na temelju ukupnog godišnjeg prihoda tvrtke i broja zaposlenih djelatnika.
Ovaj proizvod pokriva uz materijalnu i nematerijalnu štetu i isključivo financijsku štetu prema trećim osobama (čisto imovinska šteta).

Budući da se poslovi posredovanja obavljaju u okviru poslova velikih vrijednosti, opravdano je očekivati da takve poslove obavljaju osobe s odgovarajućim stručnim znanjem pa je zakonodavac propisao i njihovu odgovornost u slučaju nastanka štete.
Posrednik u prometu nekretnina dužan je, kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja.

Za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osigurateljnoj godini.