ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost stečajnih upravitelja

Za stečajnog upravitelja može biti imenovan samo odvjetnik, odvjetnički ured koji ima financijsko-ekonomskog savjetnika ili član javnog trgovačkog društva upisanog u sudski registar za obavljanje djelatnosti stečajno upraviteljske službe.
Rad stečajnoga upravitelja nadziru stečajni sudac, odbor vjerovnika i skupština vjerovnika, koji su ovlašteni u svako doba zatražiti obavijesti ili izvješća o stanju stvari i vođenju poslova.
Stečajni će upravitelj i nakon zaključenja stečajnog postupka u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase unovčiti imovinu dužnika i prikupljenim sredstvima podmiriti nastale troškove stečajnoga postupka, a eventualni ostatak uplatiti u državni proračun. O obavljenim radnjama stečajni upravitelj podnosi izvještaje stečajnom sucu.
Temelji za utvrđivanje premije osiguranja

Premija osiguranja utvrđuje se obzirom na:

  • veličinu stečajne mase
  • odnos potraživanja i stečajne mase
  • visinu pokrića (iznos osiguranja)
  • opseg pokrića (franšiza)
  • druge temelje kako je to naznačeno u Cjeniku premija.

Osnovni iznos osiguranja je određen prema odluci Hrvatskog ureda za osiguranje i iznosi 335.000 kuna po štetnom događaju i pokriće vrijedi samo za područje Republike Hrvatske.
Ako se posebno ugovori osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali izvan teritorija Republike Hrvatske. U tom slučaju uvjete i premiju osiguranja određuje Uprava Društva.
Osiguranje je moguće sklopiti i s manjim, odnosno većim iznosom osiguranja uz odgovarajuću korekciju premije osiguranja.

U osnovnoj premiji osiguranja obuhvaćena je i odgovornost za čisto imovinske štete do 25% ugovorenog iznosa osiguranja. Osiguranje za čisto imovinske štete može se sklopiti i na veći postotak iznosa osiguranja uz doplatak na premiju.