ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost vlasnika/korisnika zračnih letjelica

Izvanugovorna odgovornost prema trećima

Ukoliko je ugovoreno pokriće za odgovornost prema trećima prema ovim Uvjetima i plaćena je dodatna premija, osiguratelj će nadoknaditi štetu trećim osobama za:

  • smrt ili tjelesne ozljede te narušavanja zdravlja
  • gubitak ili oštećenje materijalnih stvari,

a koje uzrokuje zrakoplov u letu, osobe, stvari koje su ispale ili su izbačene iz zrakoplova u letu, izuzev ako se dokaže da zrakoplov u letu, osobe ili stvari koje su ispale, tj. koje su izbačene iz zrakoplova u letu nisu bile uzrok štete. Osiguranje po ovim Uvjetima odnosi se i na štetu koja je uzrokovana samim prolaskom zrakoplova kroz zračni prostor (npr. šteta uzrokovana zvukom, probijanjem zvučnog zida i sl.).

Odgovornost prema putnicima

Osiguranjem dobrovoljne odgovornosti prema putnicima, osiguratelj će nadoknaditi štetu koja nastane osobama koji su putnici u osiguranom zrakoplovu i to za:

  • smrt ili tjelesne ozljede te narušavanja zdravlja
  • gubitak ili oštećenje materijalnih stvari i predmeta koje putnici nose sa sobom ili se nalaze u zrakoplovu (ručna ili predana prtljaga putnika).

U slučaju gubitka ili oštećenja stvari vrijednost stvari se određuje prema tržišnoj cijeni stvari iste vrste, količine i svojstava u mjestu i u vrijeme predaje osiguraniku. Osiguranjem se nadoknađuje i šteta umanjenja vrijednosti oštećene stvari.

Zajednički limit pokrića odgovornost prema putnicima i prema trećim osobama

Limit pokrića (iznos osiguranja) iz police osiguranja predstavlja najviši iznos obveze osiguratelja po jednom štetnom događaju, neovisno o broju oštećenika. Agregatni limit predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja za sve štetne događaje i oštećenike u trajanju police osiguranja.

Odgovornost prema posadi zrakoplova (letačko i kabinsko osoblje)

Posada (letačka i kabinska) zrakoplova su osobe koje je operator zrakoplova odredio za obavljanje određenih poslova u zrakoplovu tijekom vremena letenja i smatraju se osiguranim na zajednički limit, osim ako se u polici ne navede drugačije.
Kabinska posada - članovi posade zrakoplova (nisu članovi letačke posade) koji obavljaju poslove koje im, u interesu sigurnosti ukrcanih putnika, odredi operator ili zapovjednik zrakoplova.
Letačka posada - članovi posade zrakoplova koji posjeduju odgovarajuću dozvolu za upravljanje zrakoplovom ili obavljanje drugih poslova u svezi s upravljanjem zrakoplova tijekom vremena letenja.