OSOBE

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć

Kolektivno osiguranje djelatnika od posljedica nezgode

Osiguranjem se može ugovoriti pokriće svih nezgoda:

  • pri obavljanju redovitog zanimanja, tj. djelatnosti
  • pri obavljanju redovitog zanimanja i izvan obavljanja redovitog zanimanja (0-24h).

Osiguranje se može ugovoriti za sljedeće rizike:

  • smrt uslijed nezgode
  • smrt uslijed bolesti
  • trajni invaliditet
  • troškovi liječenja.

Osobe se osiguravaju bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, godine života i opću radnu sposobnost, osim osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti koje su u svakom slučaju isključene iz osiguranja.
Osiguranjem nisu obuhvaćeni djelatnici koji pri zaključenju ugovora daju pisanu izjavu da ne žele biti osigurani.
Ako je ugovoreno kolektivno osiguranje bez naznake imena i prezimena osiguranika, osiguranjem su obuhvaćeni svi djelatnici koji su u radnom odnosu na određeno i neodređeno vrijeme kod ugovaratelja osiguranja.
Mogu se ugovoriti i različite osigurane svote, zavisno od razreda opasnosti u koji spada pojedini djelatnik (osiguranik).
Ugovorom o kolektivnom osiguranju djelatnika mogu se osigurati i članovi obitelji osiguranika, pod uvjetom da je osiguranje djelatnika zaključeno s pokrićem pri i izvan obavljanja poslova redovnog zanimanja.