OSOBE

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć

Pojedinačno osiguranje osoba od posljedica nezgode

Osiguranje se može ugovoriti za osigurani slučaj:

  • smrt uslijed nezgode
  • trajni invaliditet
  • troškovi liječenja.

Osoba može ugovoriti i doplatnu premiju za dopunsko osiguranje posebnih rizika (sudjelovanje u automobilskim, motociklističkim utrkama, upravljanje i vožnja zrakoplovom i letjelicama svih vrsta i sl.) i sportskih rizika.