TRANSPORT

Mogućnost nastanka određene štete na robi tijekom prijevoza je sve veća. Duga putovanja, premještanje i slaganje tereta, loše vrijeme i ostale prirodne nepogode mogu dovesti do oštećenja, krađe dijela ili cijele pošiljke. Robu možete zaštiti od ovih rizika zaključivanjem nekoliko vrsta osiguravajućih pokrića.

Odgovornost prijevoznika za robu u domaćem i/ili u međunarodnom cestovnom prijevozu

Ugovaratelj može sam odabrati iznos osiguranja (limit pokrića), a postoji i zakonska mogućnost ograničenja prijevoznikove odgovornosti sukladno domaćem zakonu i međunarodnim konvencijama (CMR).
Visina premije za ovo osiguranje ovisi o limitu pokrića, broju vozila, nosivosti vozila te je li pokriće samo u domaćem ili u domaćem i u međunarodnom prijevozu.
Policom nije pokrivena odgovornost prijevoznika za štete na pošiljkama koje su njegovo vlasništvo.
Svim prijevoznicima koji su zamijenili svoje staro vozilo za novo usklađeno s novim standardom EURO 5 Euroherc odobrava popust od 15 posto na ugovorenu premiju osiguranja u polici odgovornosti prijevoznika za štete na robi primljenoj na cestovni prijevoz.