TRANSPORT

Mogućnost nastanka određene štete na robi tijekom prijevoza je sve veća. Duga putovanja, premještanje i slaganje tereta, loše vrijeme i ostale prirodne nepogode mogu dovesti do oštećenja, krađe dijela ili cijele pošiljke. Robu možete zaštiti od ovih rizika zaključivanjem nekoliko vrsta osiguravajućih pokrića.

Teret u domaćem prijevozu

Transport robe u domaćem prijevozu može se osigurati od "svih rizika" u obliku "proširenog pokrića" ili samo od "osnovnih rizika".
Pod domaćim prijevozom smatra se prijevoz pošiljki kojima je mjesto otpreme i uputno mjesto na teritoriju Republike Hrvatske ili koje prati domaća prijevozna isprava.